Actuacions i assaigs per a 2012.

La norma habitual serà el primers divendres de mes sempre i quan no siga festiu, en aquest cas ser l’immediat següent. El mes de juliol serà inhàbil i el primer divendres d’agost tampoc hi haurà assaig. Hi haurà assajos extraordinaris per a la preparació de la processó.

Divendres: 13-01-2012.
Divendres: 03-02-2012.
Divendres: 02-03-2012.
Divendres: 06-04-2012.
Divendres: 04-05-2012.
Divendres: 01-06-2012.
Divendres: 24-08-2012.
Divendres: 31-08-2012.
Dilluns: 03-09-2012.
Dimecres: 05-09-2012.
Divendres: 07-09-2012.
Dissabte: Actuació processó.
Divendres: 05-09-2012.
Dilluns: 08-09-2012.
Dimarts: 09-10-2012. Actuació 9 d’octubre.
Divendres: 09-11-2012.
Divendres: 14-12-2012.
Dissabte: 22-12-2012.
Dilluns: 24-12-2012. Actuació de Nit de Nadal.